Denne side indeholder de systemfejl jeg har fundet i Windows 10

Minor issue - systemuret


Selv om W10 har en funktion til at justeret uret efter tidsservere på nettet, fungerer det ikke. Uanset om funktionen er slået fra eller til, retter Windows ikke tiden.


Critical issue - brug af USB drev


Bruger du tit eksterne USB drev så pas på. Hvis man har to ens drev og skifter mellem disse, kan Windows ikke kende forskel. Windows gemmer tilsyneladende filoversigten fra sidst maskinen var tændt, og har du i mellemtiden sluttet et andet (men magen til) USB drev til, benytter Windows disse forkerte "gamle" data for filer på drevet. Disse kan naturligvis ikke findes, og det der sker er, at Windows komplet ødelægger filstrukturen på det ny drev du har sluttet til, så ikke engang en chkdsk kan rettet det op.
Dett er en kæmpe fejl og man kan miste værdifulde data hvis man ikke passer på. Fejlen fandtes ikke i Windows 7.


Minor issue - brugeroplysninger


Benytter du en konto der er forbundet til Microsoft (det er svært at undgå, da de forsøger at skjule hvordan lokale konti oprettes), så kan Microsoft ikke holde forbindelsen, men kræver typisk at man logger på kontoen igen efter 10-15 minutters drift. Problemet er dog ren irritation, da det ikke gør nogen forskel om man gør noget eller ej.


Problemet kan også ligge i meddelelsescenteret, selv om jeg ikke er sikker. Det bringer os til næste punkt:


Minor issue - Meddelelsescenteret


Selv om man slår denne overflødige funktion fra, kan man ikke fjerne ikonen i bunden af skærmen.